In januari 2012 is de Stichting-MP Gepensioneerd Cockpitpersoneel Martinair opgericht door Daan de Iongh en Peter Groot.

De stichting is een voortzetting van MP (Met Pensioen).

Doel van de stichting zoals in de oprichtingsakte verwoord:

a. het organiseren, voorbereiden en verzorgen van activiteiten voor en het onderhouden van contacten tussen gepensioneerd cockpitpersoneel van Martinair, op voor hen belangrijke momenten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze website is opgezet om het contact met de achterban te onderhouden en tevens een middel om de achterban de gelegenheid te geven onderling contact te zoeken.

 

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.